Lid worden ?


Iedereen kan lid worden van het Sint-Paulusbroederschap en meteen steunt men de processie.

Daarom deze oproep :
Sluit U aan! Het lidgeld bedraagt 15 euro, erelidgeld minimum 25 euro.

Storten op rekening 734-0024814-88 met vermelding "lidgeld 2019".

Inlichtingen


Daisy Hofmans
daisy.hofmans@telenet.be

Dank bij voorbaat.